De pers en 14 mei


Nieuwsblad van het Zuiden 1 juli 1940Dat Rotterdam na de capitulatie nog steeds te lijden had van bombardementen wordt wel duidelijk uit dit krantenartikel. Rotterdam was veelvuldig doelwit van Geallieerde luchtaanvallen, waarmee men probeerde de belangrijke infrastructuur te vernietigen. Het artikel beschrijft een wijze van bombarderen, die in militaire kringen bekend staat als een tactiek die niet in dichtbevolkt gebied toegepast dient te worden, vanwege het gevaar voor de burgerbevolking.


© Sion Soeters 2002 - 2013
 Contact

 Credits

Gastenboek

 Disclaimer

 Home