Het verzet                   Een voetnoot bij het verhaal van Mia
a

Een historicus probeert aan de hand van betrouwbare bronnen een reconstructie te geven van het verleden. Hij/zij gebruikt daarvoor een vraagstelling, een soort raamwerk. Tijdens  Een onderzoek naar de houding van de Osse burgemeesters tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1944) werden veel bronnen geraadpleegd en gecontroleerd op betrouwbaarheid.  Bronnen zijn betrouwbaar als ze bevestigd worden door valide andere bronnen. Bronnen kunnen elkaar tegenspreken. Dan volgt er nader onderzoek om die bronnen een juiste plaats in de reconstructie te geven.

Mia van den Bergh was in de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet. Zij ontkent de verzetsrol van Louis de Bourbon, zoals geformuleerd in “Collaboratie of verzet” (Oss  1995) en Heldenrol voor Burgemeester( Amsterdam 1999).  Hij zou niet voor de Joden gedaan hebben”.  Die ontkenning komt voort uit haar beleving en waarheid.  Voor mij als historicus is Mia van den Bergh een betrouwbare bron met een eigen waarheid.  Maar…… komt haar waarheid ook overeen met andere bronnen?

Veel Joodse en niet-Joodse bronnen spreken van verzetsdaden van Louis de Bourbon. Die daden waren van een dusdanig gewicht, dat het Yad Vashem-instituut in Jeruzalem Louis de Bourbon daarvoor postuum een onderscheiding verleende.

Het verhaal over het verzetswerk van Louis de Bourbon is ook een waarheid.  Dat Mia van den Bergh die waarheid niet kende, is begrijpelijk. Louis de Bourbon had er in de oorlog  veel belang bij zijn verzetswerk  heimelijk  te verrichten. Zolang de bezetter niet op de hoogte was van zijn activiteiten, kon hij zijn reddingswerk voortzetten en zijn eigen leven veilig stellen.(1)(2)


Oss, 23-10-2010

Drs. W.A.H. den Ridder


1. Ridder  den, W.A.H., Collaboratie of verzet?  Een onderzoek naar de houding van de Osse Burgemeesters tijdens de Tweede Wereldoorlog (Oss 1995)

2. Ridder den, W.A.H., Heldenrol voor burgemeester. Oss  1941-1944
(Amsterdam 1999)


©
Copyright Sion 2002 - 2013


 Contact

Credits

Gastenboek

Disclaimer

Home