Het verzet
ta
ta

             Mia Scholten van den Bergh - Verzet in Tilburg

a
Nadat Mia om veiligheidsredenen uit haar woonplaats Oss was vertrokken, verbleef zij ook regelmatig in Tilburg. Mia was dan bij haar stieftante van moederskant en sloot zich daar ook aan bij de ondergrondse. Het Tilburgse hoofdkwartier was in het klooster van de Franciscaner monniken. Voor deze Tilburgse verzetsgroep was Mia koerierster. Zij moest illegaal materiaal en documenten naar bepaalde contactpersonen brengen die niet in Tilburg woonden. In de derde klasse van de trein vonden de meeste controles plaats.

Daarom reisde Mia eerste klas als er iets te verbergen was. Meestal reisde zij om die reden ook alleen. Als zij echter een NSB-er in de trein waarnam en vreesde om gevolgd te worden, probeerde ze bij de eerste mogelijke stop van trein te wisselen. Soms kon Mia alleen maar naar een andere treinwagon om zo de mogelijke achtervolger af te schudden.

In Nederland kon men gedurende de bezetting reizen, naar elke bestemming.  Wel was er soms gevaar dat de trein in een luchtaanval terecht zou komen. Ondanks haar frequente reizen is dat Mia nooit overkomen. Bij verschillende reizen nam Mia de “observaties” op de stations waar en herkende enkele van de personen die de ingang van het station in de gaten hielden. Zo ook in Oss. Mia wist de echte namen niet van de personen met wie zij contact maakte. Alleen hun “roepnaam” en soms een enkel adres. “Ik bleef weg van privé-huizen. Soms gebeurde het dat ik niet als afgesproken kon leveren omdat de contactpersoon niet kwam opdagen. In die situaties nam ik alles mee terug naar de basis en maakte een nieuw plan.” zo licht Mia toe.

Verklaring van deelname aan het Tilburgs verzet.
©
Copyright Sion 2002 - 2013


 


 Contact

Credits

Gastenboek

Disclaimer

Home