Arbeidsdienst
a
a

                        Het werk van de arbeidsdienst
a

Verhooging van de bodemopbrengst in het eigen land, dat is het groote object, waar in den Duitschen arbeidsdienst honderdduizenden jonge mannen hun kracht, een half jaar aan geven.
Ook voordat de arbeidsdienst door het nationaal socialisme onder één straffe leiding werd geplaatst en van één geest werd doordrongen, hielden jeugdkampen zich bezig met de verbetering van den bodem. Dit geschiedde echter systeemloos. Waar toevallig een welwillend eigenaar, die bovendien een bijdrage in de kosten zou leveren, een stuk woesten, braakliggenden grond voor bewerking door de jongens van een kamp beschikbaar stelde, daar kwam iets tot stand, en elders, waar het soms meer en dringender noodig was, gebeurde niets.

Overstroomd gebied, wachtend op de handen, die het water in kanalen zullen dwingen en het land, het vruchtbare land droog zullen leggen.
Het goede werkobject moet in ploegen uit te voeren zijn, opdat er samen, in gemeenschap worde gewerkt (foto uit een Nederlands jeugdkamp).


Het omspitten tot cultuurland begint.

Reeds worden resultaten zichtbaar. Terwijl het land nog onder water staat, is de spoorbaan, eveneens door den arbeidsdienst aangelged, reeds in gebruik.

Na volbrachten arbeid wordt het gereedschap schoongespoeld. Liefde voor het gereedschap behoort tot de eigenschappen, die in de arbeidsdienst worden aangekweekt.

Een gedenkpaal blijft de herinnering wakker houden aan het feit, dat dit land door den arbeidsdienst aan het water of aan de hei werd onttrokken.

Het werk is volbracht; langs het gegraven kanaal, langs de vruchtbare landen, waarop in de verte reeds de boerderijen vrrijzen, trekken de mannen terug naar het kamp.

De Duitsche kampleider in zijn eigen kamer.

 

© Sion Soeters 2002 - 2013

 
 Contact

 Credits

Gastenboek

 Disclaimer

 Home