Tweede Wereldoorlogervaringen


                                    Leo van den Brink


Bekendmaking:

Ten vervolge van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht worden, bij deze, voor aanmelding opgeroepen:

Het dienstplichtig en reservepersoneel beneden den rang van officier van het regiment grenadiers en alle in de jaren 1939 en 1940 uit dit regiment voortgekomen oorlogsonderdelen, voor zover bedoeld personeel in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden in het “Wehrmachtslager“te Amersfoort, Zonnebloemstraat en wel: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 29 Mei 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 1 Juni 1943; op beide dagen tusschen 8 en 12 uur.

Leo van den Brink in Stalag XIA


Het verhaal van Leo van den Brink
door Kees van den Brink


© Sion Soeters 2002 - 2013

Contact

Credits

Gastenboek

Disclaimer

Home