De razzia´s


                    Burgemeester Roos in het KZ


De 3200 gevangenen die op 5 september in de trein werden geladen kwamen 8 september aanin het concentratiekamp Sachsenhausen Oranienburg. Over het lot van Roos werden meerdere informaties doorgegeven, soms vaag en sterk afwijkend. Op de begraafplaats van Ohlsdorf ligt een zekere Roos begraven. Het wass niet onwaarschijnlijk dat Roos hier inderdaad begraven lag, er waren ook geruchten geweest dat Roos die richting uit getransporteerd zou zijn. Nader onderzoek leerde, dat er sprake was van een naamsverwisseling en dat deze Roos niet de oud burgemeester was.

Vast staat dat Roos na zijn aankomst met een groep Nederlanders in quarantine moest, geheel geisoleerd van de anderen. Daarna, zegt een medegevangene, die hem goed kende en regelmatig sprak werden zij geplaatst bij de Heinkelhallen. Een andere gevangenen verteld, dat Roos in die tijd geen zwaar werk deed, maar was aangesteld om aardappelen te schillen.
 
Een zenuwarts, ook een medegevangene, meldde dat Roos in het najaar van 1944 nog in redelijke conditie was, d.w.z. tot oktober 1944, want daarna werd de arts overgeplaatst.
Ook een andere medegevangen, een pater herinnerde zich Roos nog en vertelde, dat hij regelmatig met hem sprak. Hij zei, dat Roos veel tijd doorbracht met oud minister Verschuur. De gezondheid van Roos ging in november 1944 sterk achteruit. Hij kreeg last van zijn benen en het urenlange staan werd hem te zwaar.

Samen met oud minister Verschuur is Roos rond februari 1945 uit Sachsenhausen overgeplaatst naar Bergen Belsen en kwam daar in een blok met Nederlandse gevangenen.
Hier werden de nieuwkomers gewaarschuwd, dat zij niet moesten ingaan op aanbiedingen van overplaatsing naar een ander kamp.
 
Het kamp was een hel, maar de transporten, met dagenlang geen eten en drinken, maakten de kans op doodgaan nog groter. Heeft Roos die goede raad aangenomen, of was hij toen al te verzwakt? Eind januari, dus voor zijn vertrek naar Bergen Belzen was zijn conditie al zo verslechterd, dat hij, volgens twee getuigen (een burgemeester en een hoogleraar) de komende zware tijd in Bergen Belzen onmogelijk had kunnen overleven.
 
Andere getuigen gaven vage informatie over transporten waarmee Roos toch uit Bergen Belzen zou zijn vertrokken. Genoemd werden de kampen Delmenhorst of Lemnitz. Ook het kamp Messenthin bij Pollnitz werd genoemd. Meer dan deze vage mededelingen is nooit bekend geworden over Roos' eventuele transport.
 
Ondanks alle naspeuringen zijn de omstandigheden omtrent zijn dood nooit opgelost. In de Staatscourant van 14 december 1950 werd een aangifte van overlijden van C.G. Roos gepubliceerd. De datum die genoemd werd was 31 mei 1945. Dit gebeurde op aandringen van burgemeester van der Willigen, zodat een pensioen toegekend kon worden aan de weduwe van Roos.


Heeft U verdere aanvullingen op dit verhaal, verzoek ik U contact met mij op te nemen, zodat de omstandigheden van de arrestatie en van het overlijden van Roos opgehelderd kunnen worden.

© Copyright Sion 2002 - 2013


Bron: Dhr. Wen Boon.
 Contact

 Credits

Gastenboek

 Disclaimer

 Home