De razzia´s


                    Lotgevallen van burgemeester Roos


De zaak tegen burgemeester Roos geeft nog het duidelijkst aan hoe mensen tot een machteloos slachtoffer gemaakt kunnen worden in een systeem, waarin haat, roddel en rechteloosheid de toon aangeven.

Roos, burgemeester van Lekkerkerk en gedeputeerde van Zuid-Holland.

Martin Kohlen, de Duitse rechercheur van de SD die Roos verhoorde, zei na de oorlog:

"het feit waar Roos voor zat en de feiten waar ik hem over heb verhoord, hadden nooit meer dan drie maanden gevangenisstraf op kunnen leveren."
 
Een aardig beeld van hoe men in bepaalde kringen over Roos dacht krijgt men na het lezen van een rapport, opgemaakt 6 mei 1944, nadat de woning van Roos door de SD is doorzocht.
 
"In beslag genomen zijn enkele boeken, welke voor uitgave verboden zijn. Hieronder bevindt zich ook het boek 'Europa in de branding'. Voorts is inbeslag genomen een schrijfmachine en een auto vanhet merk Opel. Tenslotte is in zijn bezit nog een hoeveelheid tarwe aangetroffen. Volgens de verklaring van de echtgenoote van Roos heeft hij de tarwe ongeveer twee maanden van een goede bekende van die in Numandsdorp woont gekregen. Genoemde Roos, oud burgemeester van Lekkerkerk thans lid van de Gedeputeerde Staten voor Zuid-Holland, bevindt zich thans in hechtenis.
 
De groepsleider van de N.S.B. verklaarde dat er een geheel andere geest onder de bevolking was ontstaan nu Roos zich in hechtenis bevindt. Geheime vergaderingen, welke dikwijls plaats vonden, worden er nu niet meer gehouden.
Er is echter niet vastgesteld kunnen worden, dat Roos zelf de vergaderingen en bijeenkomsten bijwoonde. De groepsleider dacht van niet, omdat Roos daar de sluw voor was. Hij was de motor en zijn oud burgemeesterschap, zijn lidmaatschap van de Gedeputeerde Staten gepaard met zijn groote vijandigheid jegens de Duitschland en tegen de N.S.B. was als het ware een stimulans om illegale acties te ondernemen.
 
Het is gewenscht dat Roos voorloopig zijn vrijheid niet terugkrijgt, nu de invasie wordt verwacht. Hij is een man met organisatietalent en overredingskracht en bezit een groot overwicht op de bevolking. Stellig kan verwacht worden, dat wanneer er voor de Duitsche vijandige elementen gunstige tijden aanbreken, Roos een groote rol zal trachten te spelen.
 
Aldus het  officieel rapport, opgemaakt na de huiszoeking, door een politieman van de Sicherheitsdienst.

Na de verhoren werd het dossier naar Den Haag gezonden, omdat vanuit Den Haag zonder vorm proces een straf van ten hoogste 6 maanden kon worden opgelegd. Roos werd overgeplaats van Rotterdam naar het SS concentratiekamp Vught alwaar hij werd gezien door een inwoonster van Lekkerkerk die hem herkende.
Roos was mentaal niet geknakt, maar leed onder zware hoofdpijnen. De kamparts had hem hier iets tegen gegeven, dat hij 's avonds moest innemen. Achteraf bezien heeft Roos hier een fatale vergissing gemaakt. Toen hij op een morgen nog hoofdpijn had nam hij nog een poeder in. De poeders hadden een verdovende werking en hij werd dommelend bij zijn werk aangetroffen. Dit stond gelijk aan sabotage. Hij moest naar het strafblok..

Dit gebeurde allemaal in augustus van 1944, net toen de geallieerden in Frankrijk konden doorstoten. Veel Duitsers trokken in wanorde terug en het kamp Vught moest worden ontruimd. Een deel van de gevangenen werd doodgeschoten en een deel werd overgebracht naar PDA (kamp Amersfoort). De zwaar bewaakten en dat waren de gevangenen uit het strafblok werden op transport gezet naar Oranienburg. Roos zat hier ook bij.


© Copyright Sion 2002 - 2013


Bron: Dhr. Wen Boon.
 Contact

 Credits

Gastenboek

 Disclaimer

 Home