F

                              Het verzet


                                   Samuel Esmeijer


Van tijd tot tijd loop je bij je speurtochten naar bijzondere verhalen van personen in de Tweede Wereldoorlog aan tegen wel heel bijzondere personen.
Als dan als bij toeval ook nog een e-mailtje binnen komt van iemand uit de familie van deze bijzondere persoon is het al helemaal fantastisch.

Zo gebeurde het ook bij de persoon van Samuel Esmeijer, iemand die ik al redelijk goed kende uit de literatuur over verzetspersonen in de Tweede Wereldoorlog. Met mijn naspeuringen betreffende Van Bijnen, die toevallig ook in mijn geboorteplaats is geboren (en er verder geen binding mee had) kwam ik de naam Esmeijer al veelvuldig tegen. Ook in het boekje over de beruchte Kees Bitter, commandant van de Knokploeg Rotterdam Zuid en later verrader van een groot aantal leden uit de Rotterdamse en Haagse (zie het hoofdstuk Ab Jüdell)  illegaliteit werd Esmeijer al als belangrijk verzetsman beschreven.

Nadat ik een kort verslag gemaakt had van zijn daden en zijn leven in de Rotterdamse Illegaliteit en dat in mijn persoonlijk archief te hebben opgeborgen ontving ik een mailtje van Noortje, wier opa een broer van Samuel Esmeijer was.

Zij vroeg me of ik verdere inlichtingen kon geven over de broer van haar opa.
Ik betwijfel overigens of ik iets relevants heb kunnen toevoegen aan hetgeen de familie zelf al wist, al was Noortje zo vriendelijk om aan te geven dat bepaalde zaken niet bekend waren bij de familie.  Als klap op de vuurpijl ontving ik van de oma van Noortje een boekje dat is gemaakt door J.E. van den Berge, die studente was aan de Nederlandse Politie Academie en Samuel Esmeijer als onderwerp voor haar scriptie koos. Uiteraard dient het verhaal van Samuel Esmeijer niet slechts in een brochure in de kast te worden opgeborgen, maar dient het, geheel in overeenstemming met de bedoeling van deze website, voor iedereen toegankelijk te zijn. Vandaar dat ik deze webpages met het verhaal van Samuel Esmeijer heb toegevoegd aan deze website.

Samuel in zijn jonge jaren

 

Op 12-10-2007 sloot de verkiezing van "Grootste Rotterdammer aller tijden". Ook Samuel was genomineerd voor de erelijst, die bestond uit 50, door bezoekers van de website van het Gemeentearchief Rotterdam, voorgedragen kandidaten. Samuel eindigde op een eervolle 17e plaats in dit virtueel monument ter ere van de 50 grootste Rotterdammers.


Samuel wordt op 20 december 1920 geboren als derde kind in het gezin van Gijsbertus Esmeijer en Johanna Brandina Roskam. Zijn vader is dan 30 jaar en onderwijzer op het middelbaar onderwijs. Vader Esmeijer is geboren in Amersfoort en zoon van een makelaar in onroerende goederen.
Zijn moeder is 33 jaar en komt uit Barneveld, waar haar vader graanhandelaar was. Samuel heeft een oudere broer Dirk en een zusje Neeltje. In 1925 wordt zijn broer Evan geboren. In 1929 verhuist het gezin naar Veendam en in 1933 naar Rotterdam, waar vader Esmeijer leraar wiskunde en Nederlands wordt aan de nieuwe Ambachtschool aan de Gordelweg en gaan wonen op het adres Bergsingel 104a.

Broer Dirk overlijdt op 9 jarige leeftijd aan de gevolgen van een verkeerde injectie.
Het gezin is welvarend, hetgeen blijkt uit de lange vakanties die zij doorbrengen in Scheveningen. Het gezin leeft volgens de Gereformeerde levensopvattingen, een omgeving die, zo later zou blijken, in het verzetswerk belangerijke bolwerken zouden vormen. Samuel volgde onderwijs op scholen met de Bijbel en bezocht uiteindelijk de 1e Christelijke Hogere Burgerschool aan het Henegouwerplein in Rotterdam.

Veel vrienden had hij niet, met uitzondering van een gehandicapte jongen, George, die hij vaak helpt naar school te komen. Hieruit blijkt zijn gevoel voor de medemens en zijn gevoel voor rechtvaardigheid, twee eigenschappen die centraal staan in zijn latere leven.© Copyright Sion 2002 - 2013
 Contact

 Credits

Gastenboek

 Disclaimer