Het verzet


                                    Ad Kousbroek


Ad Kousbroek  geboren 6-6-1890 - overleden 22-10-1947

Ad Kousbroek, vader van Ad en Piet Kousbroek en man van Maria Kousbroek van Beest was betrokken bij de oprichting van het verzet in Utrecht en vervulde een belangrijke rol.
Hij was Adjudant onderofficier van de K.L. afdeling administratie. In 1940 begon hij met het organiseren van het verzet in de Rivierenwijk te Utrecht en in Hoograven. In eerste instantie zou hij een verzetsgroep begonnen zijn met van Dam (later de groep van Dam/Bitter) welke een uitgebreid netwerk had in Friesland. 
Onduidelijk is nog onder welke naam van Dam en Kousbroek toendertijd opereerden. In diezelfde periode sloot hij zich aan bij de verzetsgroepen Spanje en van de Wal. Uit deze groepen is de OD ontstaan. Hij werd toen door Boelaard en Vermeulen aangewezen als kwar-tiercommandant van kwartier VII (Rivierenwijk) 
Hij is dit tot de opheffing van de OD en de NBS gebleven en was de oudste kwartier-commandant in actieve dienst.
 
Veel kwartiercommandanten hadden moeite met de richtlijnen van de OD, welke actief verzet tegen de Duitsers tegenhield. Ondanks dat ontstond er een sociale organisatie die nauw met de LO samenwerkte. Begin 1942 trad Kousbroek op als voorzitter van de LO stad Utrecht.
 
Tevens was hij de medebedenker van het concept wat resulteerde in de oprichting van de "Vereniging voor Oorlogsslachtoffers", de voorloper van de "Stichting 40-45".
De Vereniging voor Oorlogsslachtoffers (gefusilleerde verzetsmensen) keerde geld uit aan de nabestaanden, Adrianus nam al vroeg het initiatief om geld in te zamelen voor deze nabestaanden. De eerste uitkeringen werd al in maart 1941 uitbetaald.
 
In verzetskringen stond hij vooral bekend als 'Bitter' en 'Stoeltjes'  maar ook 'Kaas' en 'Bolle' waren schuilnamen voor Kousbroek. Over de spionageactiviteiten waar Kousbroek zich ook mee bezig heeft gehouden is nog niets bekend.
Ook over zijn aandeel in het drukken en verspreiden van illegale lectuur is vrijwel niets bekend. De Nieuwsbode wordt genoemd, maar informatie hierover ontbreekt en is zeer welkom. In 1944 werd hij waarnemend Stafcommandant van het Kwartier VII (Rivierenwijk te Utrecht) en tevens directeur van de 'Stichting 40-45'.
 
Hij was in het bezit van een persoonsbewijs van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (nr. U16/062702) en gebruikte op zijn valse ID bewijzen vaak de aliassen 'Adriaan van Zelst', 'Willem Cornelis Bolle' en 'Hubertus Tegelbeckers'.
Door zijn activiteiten werd Kousbroek  11 keer vereerd met huiszoekingen. Om die reden moesten hij en zijn vrouw verschillende malen onderduiken. Welke onderduikadressen daar voor gebruikt werden is onbekend.

Maria Kousbroek van Beest, de vrouw van Ad Kousbroek.

Contactpersonen genoemd op zijn RVV registratiekaart zijn o.a. Boelaard na wijlen Van Asch, Gewestelijk Commandant, Dhr. Vermeulen stadscommandant, Siem (?) Gewestelijk Commandant BS, Bouman (oom Piet II), Quint, Van Tuyl.van Leroes Herke.
 
Begin 1947 werd Adrianus Kousbroek ernstig ziek en overleed op 22-10-1947 aan keelkanker.
"..........op bescheiden wijze heeft hij zijn werk gedaan.........." (W. Demmers 27-10-1947)






© Copyright Sion 2002 - 2013








 Contact

 Credits

Gastenboek

 Disclaimer

 Home