van kesteren, tweede wereldoorlog, holocaust, hitler, bombardement rotterdam, wo2, wo2 documentaires, nederland in de tweede wereldoorlog
verzet in nederland, oorlogsverhalen, foto wo2, proces rauter, persoonlijke verhalen wo2, jodenvervolging, abraham van hal, van
kesteren, februaristaking, wo2 foto´s, operatie chastise, dammbusters, guy gibson

 

            Tweede Wereldoorlogervaringen


                   Onderduikverslag van Flip Linnemann
a


Van mevrouw van Schuylenburg, de dochter van Flip Linnemann ontvingen wij een zeer interessant verslag, dat door de Dhr. Linnemann en zijn onderduikvrienden werd bijgehouden gedurende hun onderduik in het sportfondsenbad in Rotterdam. Mevrouw van Schuylenburg licht toe:

"Bij het opruimen van een lade bij mijn moeder kwam ik dit document tegen. Het betreft een verslag van een onderduikperiode van enkele dagen in het Sportfondsebad te Rotterdam/centrum.
Enige jongemannen uit Rotterdam/Blijdorp van rond de 21 jaar probeerden zo de razzia's te ontlopen zodat ze niet in Duitsland zouden worden te werkgesteld. Het waren:
            Flip Linnemann
            Hans Zonneville
            Jan en
            Aad Broekman
Ik hoop dat zo het verhaal van mijn vader zo bewaard blijft".

Ondanks een ontbrekende pagina, is het een zeer interessant verslag, omdat het inzicht geeft in de uren vóór de grote razzia van 10 en 11 november 1944 en de dagen erna, waarbij ruim vijftigduizend mannen werden weggevoerd om als slaven voor de Duitsers te werken.

In een later stadium ontvingen wij van mevrouw van Schuylenburg een foto, waarop drie van de vier onderduikers zijn afgebeeld. De foto is gemaakt in 1944, in het het Vroezenpark, bij Blijdorp/Rotterdam.

Van links naar rechts: Hans Zonneville, Flip Linnemann en Jan Broekman


Er is voor gekozen om de zeven pagina´s van het verslag te scannen en als afbeelding te plaatsen, om zo de documenten, met de werkelijk gebezigde taal, weer te geven en niet een transcript van deze documenten, zoals normaliter gebruikelijk is op deze website. Moeilijk te lezen? Klik op de pagina voor een vergroting.

  


 


 


 


© Sion  2002 - 2013


 
 Contact

 Credits

Gastenboek

 Disclaimer

 Home