bitt

                              Het verzet


                              Van verzet naar verraad
a

Cornelis Bitter werd op 15 September 1919 geboren in Den Bosch als zoon van een protestantse vader en een katholieke moeder. In 1938 verhuisde het gezin naar Sliedrecht, waar vader directeur van het postkantoor werd. In 1940 haalde Kees zijn HBS-A diploma en ging naar de Nederlandsche Economische Hogeschool in Rotterdam.
Op 12 Augustus 1942 werd hij door de politie in Rotterdam opgepakt en uitgeleverd aan de SD op beschuldiging van Judenbegünstigung en wapenbezit. Hij zit tot 10 September 1942 vast op het Haagsche Veer en wordt daarna op transport gesteld naar Kamp Amersfoort. Op 4 December 1942 komt hij vrij, maar dient zich regelmatig te melden bij de SD in Den Haag. Door omkoping hoefde hij zich niet te melden voor de Arbeitsdienst.
In 1943 nam hij zijn intrek in een woning aan de Provenierssingel en onderhield nauw contact met zijn voormalige medestudenten.

Begin 1944 kwam hij in contact met Lange Jan, wiens leiderschap over de knokploeg Rotterdam Zuid hij zou overnemen.
Hij werd op vrijdag 27 Oktober 1944 door de SD gearresteerd. Als gevolg van deze arrestatie worden andere leden van knokploegen ook opgepakt, hetgeen de argwaan van de leiding van Knokploeg Rotterdam opwekt. Er gebeuren onverklaarbare dingen en KP leden worden zonder aanwijsbare reden opgepakt.
Het eerste slachtoffer was een lid van de KP uit het centrum, Frits (F.R. Ruys), die door de SD werd gearresteerd. Paul (KP leider van Rotterdam) zag het allemaal gebeuren en zag meer mensen in de SD auto zitten. Frits had geen enkel document of belastend materiaal op zijn persoon, maar werd toch meegenomen en twee dagen later gefussileerd. Ook een koerierster Marijke (M. Zwagerman) werd in dezelfde week gearresteerd toen zij langs de Aussenstelle fietste. Meer van dit soort merkwaardige arrestaties volgde vlak bij de Aussenstelle. Het feit dat Kees als eerste gearresteerd was, maakte hem in ogen van zijn collega's verdacht.
Intussen werden de geruchten dat Kees zou zijn overgelopen steeds sterker, hij zou zelfs gezien zijn in SD uniform. Toen de grote razzia in Rotterdam begon (10 en 11 november 1944) werd Kees weer gezien in SD uniform. Er moest iets gebeuren aan de grote hoeveelheid arrestaties van KP leden, waarvan de meeste door de SD na één of twee dagen werden geëxecuteerd.
Kees werd na de grote razzia niet meer in Rotterdam gezien, dus moest de KP hem opsporen. Uiteindelijk werd hij op 27 December 1944 gevonden in Sliedrecht. Hij werd door de KP gearresteerd en overgedragen aan de KP van Rotterdam Centrum.

Op 27 December 's avonds rond 18.00 uur begon het eerste verhoor van Kees in een woning aan de Statensingel. Interessant was waar hij sinds zijn verdwijning na de grote razzia was geweest. Men was ervan overtuigd, dat Kees vanaf 12 November samen had gewerkt met de SD in Amsterdam, temeer omdat een aantal arrestaties door de Amsterdamse SD was verricht en niet zoals verwacht mocht worden door de SD Rotterdam. Kees ontkende alles en het verhoor werd gestaakt.

Het tweede verhoor was op 5 Januari 1945. Aanwezig bij dit verhoor waren Witte Piet (P.J. de Beer), Henny en Pierre (J.M.P. de Bie). In dit verhoor kwam de relatie van Bitter met Willy Lages naar voor. Verder gaf Kees toe, dat hij inderdaad een SD uniforma had gedragen en dat hij had samengewerkt met de SD van Rotterdam, Amsterdam en Den Haag en dat de arrestaties voornamelijk aan hem te danken waren. Hij was ook degene geweest die de leider van de Haagse groep had verraden, waardoor deze werd opgepakt wat uiteindelijk leidde tot de arrestatie en de dood van het grootste deel van deze KP.

Kees Bitter was schuldig aan verraad en zijn vonnis stond vast. Hij zou worden terechtgesteld! Op 5 Januari 1945 werd hij bedwelmd met chloroform en kreeg een injectie met cyaankali toegediend. Toen deze niet bleek te werken werd met een pistoolschot een eind aan zijn leven gemaakt. Zijn lichaam werd in een zak in het Boerengat geworpen.
Zo eindigde het leven van de 25 jarige Kees Bitter, de man die na het uitbreken zeer nuttig werk deed in het verzet, maar die na zijn arrestie door de SD werd geconfronteerd met de dood, de druk niet meer aankon en de kant van de Duitsers koos om zijn eigen leven te redden, ten koste van dat van zijn medeverzetsstrijders.

Jan Engberts alias Lange Jan was de eerste leider van de knokploeg. Hij moest aftreden als leider na een mislukte actie.

Kees Bitter volgde hem op als leider. later zou hij zijn kameraden verraden aan de Sicherheitsdienst.
© Copyright Sion 2002 - 2013


 Bron van dit materiaal is het boekje `Knokploeg Rotterdam Zuid´ van Albert Oosthoek.


 Contact

 Credits

Gastenboek

 Disclaimer

 Home