Het verzet                                      Tegenstelling in een gezin


Ad, zoon van Ad Kousbroek kwartiercommandant van de OD in Utrecht, had al een aantal jaren voor de oorlog bewondering voor de wijze waarop Hitler Duitsland hervormde. Hij sloot zich waarschijnlijk om die reden aan bij de burgerwacht en later in onbekende hoedanigheid  bij de Duitsers. Hij was in actieve dienst en aangenomen wordt dat hij de rol van motorkoerier vervulde. Vermoedelijk heeft hij tijdens een koeriersdienst een ongeluk gehad met zijn motor, is zijn pink verloren en kreeg een verwonding aan zijn been. Zeker is, dat hij in een ziekenhuis of sanatorium  in Litouwen heeft gelegen, waar hij verzorgd werd door de Duitsers. 

Het gerucht gaat dat hij ook nog een andere rol heeft gespeeld, er zijn aanwijzingen dat hij het verzet en/of mogelijke slachtoffers op hoogte heeft gebracht van komende razzia's toen hij in Litouwen verbleef.

Afgaande op geruchten zou Ad al tijdens de oorlog spijt hebben gekregen van zijn daden. Zijn vader zou hem hebben geholpen met onderduiken op voorwaarde dat Ad zich na de oorlog zou aangeven.  Bekend is dat hij na de oorlog zijn belijdenis in de kerk deed.

Ad sprak nooit over zijn familie of de oorlogsjaren, welke op hem en zijn gezin  een grote invloed hebben gehad. Hij was getrouwd met Joekie Verzuu en was vader van 4 kinderen.

Of Ad daadwerkelijk spijt kreeg van zijn collaboratie en individueel verzetsacties uitvoerden staat geenszins vast. Wat vaststaat  is, dat hij in Duitse dienst was en aangenomen wordt, dat hij deel uit maakte van de SS. Zijn vrouw, Joekie Kousbroek - Verzuu was zeker een deelnemer aan het verzet. Aangenomen moet worden, dat het feit dat haar man collaboreerden een grote druk op de familierelaties gelegd moet hebben.
 

Joekie Kousbroek - Verzuu geboren 16-12-1918

Gehuwd met Ad Kousbroek (geb. 16-12-1916 - overl. 1994).
Haar officiŽle naam was Maria Kousbroek Verzuu, maar iedereen kende haar als Joekie Kousbroek. Joekie was een koosnaam die ze vanaf haar kleutertijd heeft gehad. Zij was moeder van 4 kinderen. Haar man was in dienst van de Duitsers, het onderdeel waar hij werkzaam was is niet bekend. Gesproken wordt over de SS.
 
Joekie Kousbroek - Verzuu was ten tijde van de oorlog werkzaam op het Gemeentehuis te Zuilen. Zij werkte daar als secretaresse van Dhr. Doorn op de afdeling Burger Bescherming. Dhr. Doorn onderhield nauwe banden met het verzet en verzorgde opslagruimtes voor de wapens van de KP. Joekie was hierbij betrokken maar er zijn onduidelijkheden over haar preciese activiteiten in deze.
 
Joekie kwam uit een groot gezin waarvan veel gezinsleden woonden in de omgeving van de Amsterdamse Straatweg in Utrecht.  Het was ook in de Amsterdamsestraat nr. 403 dat de arrestatie van haar man heeft plaatsgevonden. Na de arrestatie bleef zij achter met twee jonge kinderen. Joekie was een levensgenieter in de ruime zin van het woord en velen zullen haar ook zo gekend hebben. Gedurende de rest van haar leven was zij actief bij het toneel (dienstencentrum Zuilen) en later had ze ook kerkelijke bezigheden voor de R.K. kerk op het Boerhaaveplein in Utrecht.


© Sion Soeters 2002 - 2013
 Contact

 Credits

Gastenboek

 Disclaimer

 Home