Met dank aan


Credits 
a
a

Zonder medewerking van genoemde personen was deze
website niet tot stand gekomen.

Graag willen wij uitdrukkelijk allen bedanken, die hier mogelijk niet staan vernoemd, maar toch een bijdrage aan de website hebben geleverd. Wij ontvingen veel e-mails met tips, suggesties en opmerkingen betreffende de website, die wij stuk voor stuk gewaardeerd hebben. Als gevolg van sommige mails konden wij één of meerdere foto´s een definitieve plaats geven, hebben we de navigatiemogelijkheden aangepast of anderszins wijzigingen aangebracht op de website.

 • Hans Vanderwerff, for being a great friend and inspirator.
 • Nico, directeur van miljoenhuizen.nl zonder wiens financiele steun deze website niet zou zijn ingericht.
 • Jim van Nieuwenhuijzen voor alle ideeën, foto's en krantenartikelen.
 • Hank voor een aantal unieke foto's betreffende Rotterdam.
 • Gerard Martens (overleden op 31-12-2003) voor een aantal unieke foto's, zijn ideeen, hulp en zijn aanwezigheid. (Ik zal onze zondagtripjes nooit vergeten, Gerard!)
 • Dhr. Jos Borsboom voor het gebruik van teksten en foto's van het bombardement op Den Haag.
 • Dhr. Wen Boon voor zijn materiaal over de razzia van Lekkerkerk.
 • Dhr. Frank Jüdell voor zijn materiaal over zijn vader Ab Jüdell.
 • Dhr. J. Boender voor zijn aanvullingen op de foto's van de Knokploeg Rotterdam Zuid.
 • Christina voor haar informatie betreffende de familie Kousbroek.
 • Dhr. Lankester voor zijn foto's van de KP van Nico (Johan van Uitert).
 • Mevr. Hoekstra-Ros voor haar suggesties, boekentips en krantenartikelen.
 • Dhr. Viejou voor zijn documenten en het levensverhaal van zijn vader.
 • Dhr. Verhoeven voor  het verslag van zijn moeder m.b.t. de Februari staking.
 • Dhr. Verhoeven voor het verhaal van zijn vader.
 • Dhr. Lavell voor zijn toelichting op de achtergronden van de Februaristaking.
 • Dhr. de Bruin voor zijn opmerkingen t.a.v. het bombardement op Rotterdam.
 • Dhr. van Rossum voor zijn onderzoek betreffende Ernst Ruschkewitz.
 • Dhr. Kees Evegroen voor zijn tips t.a.v. de Polygoonjournaals in W.O.II.
 • Dominic Bode, Dhr. Wolters en Mevr. Riegman voor hun tips bij het identificeren van foto's betreffende het bombardement van Rotterdam.
 • Dominic Bode voor de foto's genomen vlak voor het bombardement op Rotterdam.
 • Noortje en haar oma voor hun informatie over Samuel Esmeijer en een foto van monument van Paul en Frank in Driebergen.
 • Petra van der Pluijm voor het verhaal van haar opa J.P. van der Bel.
 • Dhr. Jan Wies uit Hoofddorp voor de foto's uit het album van Piet Klaassen.
 • Luitenant Kolonel bd E.H. Brongers voor zijn artikel betreffende het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940.
 • Dhr. Pieter van der Burg voor foto's van Rotterdam na het bombardement en voor het persoonlijke verhaal van zijn vader betreffende het bombardement op Rotterdam.
 • Dhr. Johan Talsma voor 5 foto's van Rotterdam na het bombardement.
 • Mevrouw Adna Luijten voor 2 foto's van Rotterdam na het bombardement, gemaakt door haar vader Dhr. Arie Luijten.
 • Dhr. Jan Oosterboer voor een serie van 6 foto's betreffende het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940.
 • Dhr. P. Rietveld voor zijn ervaringen betreffende de bombardementen op Rotterdam van 1940 en 1943.
 • Dhr. van de Haar voor zijn verhaal over de Tweede Wereldoorlog.
 • Dhr. Wijling uit Australië voor 11 foto's van het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 gemaakt door zijn vader.
 • Dhr. Ben Strik voor zijn verhaal over Krijgsgevangenkamp `Prins Bernhard´ en de toestemming tot publicatie.
 • Drs. Carlo Tinschert voor de bevindingen van zijn onderzoek betreffende het bombardement op Den Haag en zijn aanvullingen en verbeteringen betreffende de oorzaken en gevolgen hiervan.
 • Dhr. Hans Nauta voor zijn aanvullingen en verbeteringen van het artikel betreffende het bombardement op Enkhuizen.
 • Dhr. P. Huizer voor de foto's van het verzetswerk van vader Cor Huizer.
 • Dhr. Werner Tegelbeckers voor zijn aanvullingen aangaande het valse persoonsbewijs van Ad Kousbroek.
 • Dhr. Roel Geerdink voor zijn hulp bij het identificeren van de foto's van de boven Maastricht neergeschoten geallieerde bommenwerper.
 • Dhr. André Reijniers voor de identificatie van een foto die in Den Haag en niet in Rotterdam is gemaakt.
 • Patty voor het verhaal van Dhr. Otto Schouten en Dhr. Schouten voor toestemming tot publicatie.
 • Dhr. Rob Sterkenburg voor zijn hulp bij het identificeren van een aantal onbekende foto's van het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940.
 • Dhr. Waldo de Waal voor zijn hulp bij het identificeren van een aantal foto´s betreffende het bombardement op Rotterdam.
 • Dhr. Shmuel Koopman voor het verslag van zijn persoonlijke missie naar vernietigingskamp Sobibor in juni 2007 en voor zijn verslag van de Hongerwinter.
 • Dhr. Aart van Rossum voor zijn onderzoek naar de familie Ruschkewitz en toestemming voor plaatsing van de onderzoeksresultaten op deze website.
 • Dhr. Lugtenburg voor foto´s van het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940.
 • Dhr. Ger van Hal voor de documenten betreffende zijn vader.
 • Mevr. Margreet van Schuylenburg voor het onderduikverslag van haar vader, Flip Linnemann en zijn vrienden in het Sportfondsenbad in Rotterdam en een foto van drie van de vier onderduikers.
 • Dhr. van Kesteren voor het verhaal van zijn vader.
 • J. Le Fèvre voor de correcties betreffende twee foto´s van de vermeende Maasbruggen, die de Waalbruggen bij Nijmegen bleken te zijn.
 • Dhr. Dick Breedijk voor de correctie betreffende een foto van Rotterdam, die in Den Haag genomen bleek te zijn.
 • Dhr. Ignatius Botes voor 17 foto's van zijn opa tijdens de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam.
 • Dhr. Frans Rovers voor zijn ervaringen tijdens het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 en zijn toestemming tot publicatie.
 • Dhr. Frans Mast voor zijn verhaal over zijn jeugd tijdens WO2 en zijn toestemming tot publicatie.
 • Ton uit Schiedam voor zijn hulp bij de identificatie van 5 foto´s van het bombardement op Rotterdam.
 • Fernand Danckaert voor toestemming tot publicatie van foto's en documenten uit zijn collectie.
 • Dhr. John van den Bergh voor het verzetsverhaal van Mia Scholten van den Bergh.
 • Mevrouw Pauline Wesselink voor het verhaal van Tonny Renterghem.
 • Mevrouw Stofkoper voor haar verhaal over neef Han van der Jagt en de foto van Han.
 • Marco voor de foto en locatie van het graf van Han van der Jagt.
 • Dhr. Hub Kockelkorn voor de foto's van tekeningen van Charles Burki.
 • Dhr. Phillip Schotting voor zijn verhaal en de toestemming tot publicatie.
 • Dhr. Kees van den Brink voor het verhaal van zijn vader en toestemming tot publicatie.
 • Mevr. Joke Savalle voor het verhaal van haar vader en de toestemming tot publicatie.
 • Dhr. Leen Hordijk voor zijn verhaal over de razzia van Rotterdam.
 • Drs. Wick den Ridder voor zijn voetnoot bij het verhaal van Mia Scholten over Louis de Bourbon.
 • Drs. L.F.M. van der Hoeven voor zijn publicatie over verzetsheld Fritz Conijn.
 • Connie Peters voor twee foto's van haar vader, Albert Peters gelegerd in Rotterdam tijdens WO2.
 • Dhr. Alfred Seesing voor het verhaal van Jan, Nol en Cor Seesing.
 • Dhr. Michael de Werd voor het verhaal van zijn vader Jan de Werd en toestemming tot publicatie.
 • Carin Schuurmans voor de correspondentie tussen haar oom Leo en haar vader Frans en toestemming tot publicatie.© Copyright Sion 2002 - 2013

 Contact

Credits

Gastenboek

Disclaimer

Home