tweede wereldoorlog, holocaust, hitler, bombardement rotterdam, wo2, wo2 documentaires, nederland in de tweede wereldoorlog
verzet in nederland, oorlogsverhalen, foto wo2, proces rauter, persoonlijke verhalen wo2, jodenvervolging, abraham van hal

 

           Tweede Wereldoorlogervaringen


                                    Abraham van Hal
a


Dhr. Ger van Hal stuurde ons een e-mail betreffende zijn vader. Hij verzocht ons zijn vader op te nemen in onze database om zo zijn naam blijvend te gedenken. Uiteraard voldeden wij graag aan dat verzoek. Hij gaf aan, dat er geen informatie meer voorhanden was betreffende zijn vader en dat navraag binnen de familie niets opleverde. De omzwervingen van Dhr. Abraham van Hal zijn echter wel gedocumenteerd middels een aantal officiële formulieren, die in het bezit van de familie zijn. Deze documenten en de weinige details, die wel bekend zijn treft U hieronder aan. Mocht U informatie hebben of een ingang weten om meer informatie te vinden neemt U contact met ons op. Onderstaand treft U ook de naspeuringen die wij via diverse instanties hebben verricht.

Dhr. Abraham van Hal geboren 26 juli 1908, overleden 13 december 1941


De gegevens van Abraham van Hal zijn ook terug te vinden in de database van de Oorlogsgraven Stichting. Een zoekaanvraag bij de Volksbund für Kriegsgräberfürsorge leverde geen informatie op.

Achternaam Hal Tussenvoegsels van
Voornaam Abraham Voorletters A.
Beroep Vuurwerker, lid verzet
Geboorteplaats Leiden Geboortedatum 26-07-1908
Overlijdensplaats Neuengamme Overlijdensdatum 24-11-1942

Begraafplaats Conc. kamp Neuengamme
Gemeente Hamburg
Provincie
Land B.R.D.
Vak
Rij
Nummer
Gedenkboek 34


Dhr. Ger van Hal beschikt over de volgende documenten, die wat licht doen schijnen op de  lijdensweg van Abraham van Hal, maar die nog steeds maar weinig aanknopingspunten bieden en weinig los laten over de reden waarom Dhr. van Hal werd opgepakt en welke weg hij na zijn arrestatie heeft doorlopen.
 

 


Schijnbaar werd Abraham opgepakt vanwege "verzet". Of dit betekent dat er sprake was van georganiseerde verzetsactiveiten of dat er sprake is van persoonlijk verzet is niet duidelijk. Zijn naam komt niet voor in "het Grote Gebod" hetgeen doet vermoeden, dat er geen sprake was van georganiseerd verzet. Volgens zijn zoon, Dhr. Ger van Hal was zijn vader lid van de CPN, waardoor het aannemelijk lijkt, dat dat de reden voor zijn arrestatie is geweest.

 


Wat bovenstaande informatie niet vermeld is, dat Dhr. Abraham van Hal waarschijnlijk ook in kamp Schoorl was geïnterneerd, alvorens naar kamp Amersfoort te zijn afgevoerd. De data van arrestatie, deportatie naar kamp Schoorl en transport naar kamp Amersfoort zijn niet bekend. Wel heeft hij vanuit kamp Schoorl een koperen bordje naar huis gestuurd. De kampnummers in Schoorl en Amersfoort zijn niet bekend. De aankomstdatum in Neuengamme is vastgesteld op 13 december 1941.


Brief van de Kommandantur Abt. II/Ha Konzentrationlager Neuengamme betreffende het overlijden van Dhr. A van Hal. Wat de afdeling II/Ha precies was, is niet bekend bij de familie, de overlijdensakte geeft echter het adres aan waar hij overleden zou zijn, aan "Versagen von Herz und Kreislauf".


Na de oorlog werd de familie door het "Afwikkelingsbureau Concentratiekampen" in de Taalstraat 60 in Vught nogmaals op de hoogte gesteld van het overlijden van Dhr. Abraham van Hal, waarbij zij aangaven, dat nadere bijzonderheden bekend gegeven zouden worden. Dit is echter nooit gebeurd. 
Geraadplaagde bronnen:

1. Het Grote Gebod
2. Partij in het verzet
3. Nederlanders in Neuengamme
4. OGS
5. Volksbund für Kriegsgräberfürsorge© Copyright Sion 2002 - 2013

 
 Contact

 Credits

Gastenboek

 Disclaimer

 Home