Na mei 1940


                 Het Nederlandse volk helpt Rotterdam
a
a

Een van de ontvangst en sorteerbureau´s in het Erasmiaans gymnasium, waar de hulp-goederen uit Nederland door vrijwilligers en padvinders naar toe werden gebracht. De hulpverlening was voor een belangrijk deel afhankelijk van de hulp van vrijwilligers en de Rotterdamse padvinderij. 


Treffend te zien hoe in heel het land de oproep om Rotterdam te hulp te komen werd nagevolgd. De transportwagens rijden af en aan en komen uit de verste delen van het land, met dekens, bedden, kleding, schoeisel en vooral ook levensmiddelen.

Ook aan serviesgoed was een groot gebrek, goed dat veel serviesgoed werd aangevoerd.

Er werd een uitgebreidde organisatie opgezet om alle aangeleverde goederen in ontvangst te nemen, te sorteren en naar billijkheid te verdelen, onder degene die er behoefte aan hadden.

 

De binnenplaats van het Erasmiaans gymnasium.

Het sorteren van de aangekomen goederen op de binnenplaats van het Erasmiaans gymnasium. De goederen worden na het sorteren verdeeld over de diverse wijkbureau´s, van waaruit de goederen bij de burgers terechtkwamen.

Levensmiddelen bij het gemeentelijk electriciteitsbedrijf.


Levensmiddelen worden o.a. aangevoerd bij het gemeentelijk electriciteitsbedrijf aan de Rochussenstraat. Voordat de goederen naar de wijkbureau´s gingen werden zij door keurmeesters onderzocht.

Een zending brood aangekomen bij het gemeentelijk electriciteitsbedrijf.

 

Huisraad die werd uitgedeeld voorkwam dat mensen geëvacueerd moesten worden.

 

Ledikanten, huisraad, bedden, matrassen, dekens, kleren, wiegen en kinderstoelen. Alles was welkom. het bombardement had veel vernield.

Op deze manier kon de ergste nood voor een aantal mensen worden opgevangen, echter voor veel mensen, die huis en haard kwijt waren, was ook deze actie niet genoeg en zij bleven verstoken van de meest elementaire gebruiksartikelen.
                                                                                            

© Sion Soeters 2002 - 2013
 Contact

 Credits

Gastenboek

 Disclaimer

 Home